Risikopasienter

Risikopasienter

Risikopasienter er pasienter med nedsatt sirkulasjon, gjerne som følge av et svakt fungerende hjerte, dårlig regulerte diabetikere, syndromer eller lignende. Disse vil på grunn av dårlig sirkulasjon få dårligere tilførsel av oksygen i vevet, samt dårligere transport av avfallsstoffer tilbake gjennom venene. Dette fører til dårligere grohold og gjør det lettere for å få infeksjoner og ødemer.

De med dårlig regulert diabetes vil ofte ha noe ustabilt blodsukker. Dette fører til dårligere grohold ved sår, og at det blir lettere for å få infeksjoner.

De som går på blodfortynnende medikamenter. De har ofte lettere for å blø enn de med et normaltkoagulerende blod.

Fotterapeuter har et spesielt ansvar når det gjelder risikopasienter. Dette gjelder både veiledning og informasjon om pasientens egen fothelse. Det er viktig å ivareta tverrfaglig samarbeid – til beste for pasienten, samt varsomhet under behandling!

Har du smerter i fot, ankel, kne, hofte eller nedre rygg?

Har du diabetes, psoriasis, revmatiske plager eller trenger du skorådgivning?