Om fotterapi

Om fotterapi

foredrag

I 1978 ble yrkestittelen fotterapeut en offentlig godkjenning gjennom helsepersonelloven. I ettertid fikk den beskyttede tittelen godkjent autorisasjon. Det vil si at etter endt 3-årig godkjent utdanning og bestått eksamen, kan alle fotterapielever søke fylkeslegen om autorisasjon.

Forbundsmerket skal være din forsikring på at du er i trygge hender!

Fotterapeuter er underlagt følgende lover:

 • Arbeidsmiljøloven + forskrift for HMS (Internkontroll)
 • Helsepersonelloven + forskrift for pasientjournal
 • Forvaltningsloven
 • Personopplysningsloven
 • Bokføringsloven
 • Smittevernloven
 • Pasientskadeloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Spesialhelsetjenesteloven
 • Lov om psykisk helsevern
 • Lov om markedsføring
 • Lov om prisopplysninger
Logo_Fotterepeutforbundet

Har du smerter i fot, ankel, kne, hofte eller nedre rygg?

Har du diabetes, psoriasis, revmatiske plager eller trenger du skorådgivning?